MFF UK - Citáty

Citáty dle předmětů

Rychlá navigace

-- předmět neuveden --

Algebra

Algoritmy a datové struktury

Analýza investic

Anglický jazyk

Automaty a gramatiky

Databázové aplikace

Databázové systémy

Deterministický chaos

Diskrétní matematika

Filosofické problémy fyziky

Finanční management

Formální metody specifikace

Funkcionální analýza

Fyzika

Fyzika a technika nízkých teplot

Fyzika pro matematiky

Fyzika pro nefyziky

Fyzikální praktikum

Geometrická teorie míry

Internet

Kalkulus IIa

Klasická elektrodynamika

Klasická teorie PDR

Kombinatorický seminář

Kombinatorika

Kombinatorika a grafy

Konstrukce překladačů

Kvantové počítače a DNA počítače

Lineární algebra

Matematická analýza

Matematické metody ve fyzice

Matematika pro fyziky

Metodika programování a filozofie programovacích jazyků

Metrické prostory

Middleware

Náhodné procesy

Nelineární diferenciální rovnice

Neprocedurální programování

Obecná relativita

Obecná topologie II

Objektově orientované programování

Obyčejné diferenciální rovnice

Ochrana informace

Operační systémy

Optimalizace

Počítačová algebra

Pravděpodobnost a statistika

Principy distribuovaných systémů

Principy počítačů

Principy překladačů

Přípravný kurz z matematiky

Programování

Programování pro fyziky

Programování v C/C++

Proseminář teoretické fyziky

Proseminář z kalkulu

Proseminář z kvantové fyziky atomárních soustav

Proseminář z matematické fyziky

Složitost

Speciální metody v parciálních diferenciálních rovnicích

Speciální teorie relativity

Standardy v kryptografii

Statistika

Teoretická mechanika

Teorie čísel a RSA

Teorie míry a integrálu

Teorie pravděpodobnosti

Termodynamika a statistická fyzika

Testování software

Úvod do analýzy na varietách

Úvod do financí

Úvod do funkcionální analýzy

Úvod do komplexní analýzy

Úvod do UNIXu

Vybrané partie z matematiky pro fyziky

Vyčíslitelnost

Výroková a predikátová logika

Základy algebry

Základy astronomie a astrofyziky

Základy digitální fotografie

Základy operačních systémů